Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y Việt Nam – Vinacare

Sơ lược về Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y Việt Nam – Vinacare Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng Đông y Việt Nam – Vinacare là một trong những trung tâm lớn và…

Chi tiết

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc

Trung tâm NC&UD Thuốc dân tộc nghiên cứu Dứa dại trong điều trị bệnh gan Từ lâu dứa dại đã được các thầy thuốc đông y sử dụng nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh…

Chi tiết